BBT bildades 1990 efter initiativ från 17 begravningsentreprenörer inom den privata sektorn och kistfabrikanterna Fredahl AB och Rydéns i Nybro AB. Detta för att uppnå större effektivitet när det gäller lagerhållning av kistor, transporter och andra tjänster som förekommer vid begravningar.

 

Vårt arbete och våra tjänster betyder att begravningsbyråerna kan erbjuda sina kunder en förlängd funktion – att med största omsorg ta hand om avlidna inför begravning.

Värderingar

Hösten 2014 arbetade företagets medarbetare igenom ett omfattande värderingsarbete där vi enades om ett antal beteenden och förhållningssätt som ska prägla vårt sätt att jobba för att leverera ”Med största omsorg ta hand om avlidna inför begravning”.

 

Säkerhet och service

Alla medarbetare på BBT har genomgått en utbildning som innefattar alla delar i vårt serviceutbud. För oss är säkerhet och service ledord för att kunna leverera ”Med största omsorg ta hand om avlidna inför begravning”. Innehållet i ”Säkerhet och service” har vi arbetat igenom tillsammans med våra kunder.

 

Miljöpolicy

Vi arbetar även kontinuerligt med vår miljöpolicy gällande fordon, transporter, emballage och återvinning och som kopplats till vår kvalitetsmanual. Vi strävar efter ett miljömedvetet beteende hos alla och vårt miljöarbete kommuniceras kontinuerligt till våra medarbetare, leverantörer och kunder. 

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår eller överträffar de av myndigheterna fastställda miljökraven.