Här är vi som arbetar på BBT

Välkommen till oss

Anette Elmhag
VD

Offerter, logistik, körplanering och kundkontakter.
Telefon: 0708-613944

Våra viktiga medarbetare

Joakim Elfvén
Chefskoordinator

Linus Lööw Spadaro

Oliver Becker

Johannes Sommardahl

Bengt Hagelin

Göran Larsson

Karl-Erik Cedemo

Ronny Halses

Joakim Björk
Koordinator

Mikael Söderman
Koordinator

Jan Edström

Lennart Stillman