Bårhustjänster

BBT tillhandahåller bårhustjänster sedan 2015

Balsamering

 

Vi använder vätskor från Dodge som ger högsta grad av sanering men ändå är miljövänliga. De ger även det bästa möjliga kosmetiska resultatet. Att ögon och mun sluts så kroppen företer ett fridfullt utseende är för oss en självklarhet. Dålig lukt bekämpas och läckage åtgärdas. Vid behov saneras kroppen och läggs i bodybag. Balsamering och inpackning för utlandstransporter utförs också.

  • Kontroll och avlägsnande av pacemaker / explosiva implantat före kremation.

 

  • Kosmetiska åtgärder i samband med visning

 

  • Rekonstruktion av svårt sargade kroppar

 

  • Kylförvaring av avlidna
  • Topsning och fingeravtrycksläsning.

 

  • Vi håller en nära kontakt med anhöriga, samarbetspartners och myndigheter

Uppackning av utlandskistor med zinkförslutning

 

Då en svensk avlidit utomlands ombesörjs hemtransport av kroppen. Vi tar emot transporten, och under hygieniska säkerhetsföreskrifter i enlighet med IATA och SBF:s riktlinjer öppnas transportemballage och zinkkista/packmaterial. Den avlidnes identitet kontrolleras, säkerhetsprotokoll upprättas och den avlidne lyfts ur kistan. Packmaterial destrueras i enlighet med avtal. Detta ombesörjs av samma enhet som tar hand om sjukhusens riskavfall mm.

 

Kroppen läggs alltid på plast, och om så krävs i en bodybag av god kvalitet.
Obduktionstekniker i skyddsdräkt läser transportdokumenten och tolkar dessa från avsändarlandets språk, om översättning saknas. En journal upprättas med detaljer om kroppens skick, möjlighet till visning för anhöriga, eventuella implantat och tillhörigheter. Särskild noggrannhet vid risk för smittfarlig sjukdom.

 

Identiteten säkerställs utifrån anatomiska markörer eller med hjälp av pass eller foto beroende på skick. Ibland genom kontakt med anhöriga. Den avlidne förses med följande ID-märkning: armband, band och text på bodybag. Kylfacket förses med namnbricka. Alla ytor, instrument mm saneras grundligt.

 

Dokumenten kopieras, och översänds till beställande byrå. De vidarebefordras sedan till Polisen, Skatteverket och t ex krematorium. Kroppen saneras och kylförvaras i låst utrymme tills avhämtning sker. Eventuella tillhörigheter som noterats förvaras uppmärkta vid kroppen.